tribunj

Asseria

Asseria jsou opuštěné a zničené rozsáhlé pozůstatky ilyrsko-římského municipia, rozkládajícího se u Podgrađe, asi 6 km od Benkovce a asi 50 km od Tribunje. První zmínky o Aserii pocházejí z konce 18. století, kdy se benátský cestovatel Albert Fortis, plný osvícenského nadšení z koupě staré dřevěné náhrobní desky, zamýšlel nad důvodem propadlin a plánoval se na místo ještě jednou vrátit a provést průzkum, avšak s dostatečným vybavením ke kopání. V roce 1898 se do Asserie vypravili archeologové z Vídně a provedli první profesionální výkopy, které na počátku 20. století navštívil a popsal slavný básník a autor cestopisů Ante Tresić Pavičić. Systematický archeologický výzkum byl v Asserii prováděn až od roku 1998 a přivedl k řadě zajímavých poznatků o životě v tomto dlouho skrytým městě.