tribunj

Vrana

Obec Vrana je od Tribunje vzdálená 36 km a leží u největšího chorvatského Vranského jezera, které je právě podle obce Vrana pojmenováno. Vrana zaujme především historickými stavbami a známá je díky slavnostem, které se konají každoročně na konci srpna.  Při vjezdu do Vrany jsou zřetelné pozůstatky kostela sv. Kateřiny a  také benediktinského kláštera z 11. století. Později byla budova kláštěra přestavena na hrad, který od roku 1135 obývali Templáři až do zrušení řádu v roce 1312. Poté hrad získal rytířský řád svatého Jana. V roce 1647 byl dobyt Benátčany, kteří jej nechali zpustnout, a tak se z tehdejšího templářského hradu dochovaly pouze části hradeb a strážní věže. Ve Vraně se nachází nejzápadněji umístěná islámská stavba vytvořená místním rodákem tureckým vezírem Jusufem Maškovičem. Tzv. Maškoviča han neboli „karavanseraj" byl původně turecký zájezdní hostinec, pochází z poloviny 17. století a je unikátní ukázkou turecké architektury v celé Dalmácii. Nedaleko Vrany se nacházejí pozůstatky římského vodovodu, který přiváděl vodu až do města Zadar.