tribunj

Knin

Město Knin leží asi 70 km od Tribunje ve vnitrozemí Dalmácie, nedaleko řeky Krka, která pramení na úpatí pohoří Dinara. 2 km od města Knin se nachází potok Krčić s velkolepým vodopádem, pod nímž znovu vyvěrá řeka Krka.

Město má bohatou historii, již během 11. století zde vznikla kninská diecéze a roku 1080 za vlády krále Zvonimira byl Knin vyhlášen hlavním městem státu. Do 13. století bylo město významnou vojenskou pevností, ale po dobytí Turky ji Chorvati opustili. Poté co Benátská republika získala město Knin pod svou nadvládu, Chorvaté se sem vrátili a roku 1709 zde postavili kostel a františkánský klášter.

V roce 1990 zde vypukla vzpoura většiny srbských obyvatel a ozbrojená protichorvatská agrese. V průběhu  Vlastenecké války v letech 1991 - 1995 se stal Knin hlavní základnou separatistických Srbů a byl prohlášen hlavním městem tzv. Republiky Srbské Krajiny. V srpnu roku 1995 bylo město osvobozeno a připojeno zpět k Chorvatskému státu.

Nad městem se tyčí rozsáhlá Kninská pevnost, která byla v průběhu staletí rozširována a přestavována a dnes je považována za největší pevnostní soustavu v Dalmácii.

18 km od dnešního Kninu se nachází pozůstatky římského vojenského tábora Burnum z 1. století př. n. l.